اخبار برگزیده

سکوت و فکر...

 

پسرک پانزده سالش بود

نشان به آن نشان که روی کیک تولدش شمع همین عدد را گذاشته بودند

از نظر همکلاسی هایش آدم خوشبختی بود احتمالا چون:

چهار تا دختر برایش جشن گرفته بودند یکی از یکی داف تر.

فرضیه خواهر و برادر و فامیل بودن را بگذارید کنار.یکی از دختر ها یک گل قرمز دستش بود و تا پسرک رفت دستشویی پچ پچ ه اش با  دوستانش شروع شد

حتی کم سن و سال تر از این بود که بداند در چنین جمعی پارتنر احساسی آدم می نشیند بغل دستش نه مقابلش!!

از این شمع های آتشفشانی روشن د و حراست پالادیوم امد بهشان تذکر داد

بزم کوچکشان به هم نخورد...خوش بودند با هم..

و من

یک آن به خودم آمدم دیدم دارم چه کار زشتی میکنم!!

عگرفتن بی اجازه از مردم!!

اما بعد به خودم حق داد...به هیجان زدگی از دیدن چنین صحنه ای

دخترک حداقل 10 سال از من کوچکتر بود

و چیزی را تجربه میکرد که من هنوز تجربه نکرده بودم

جشن تولد گرفتن برایی که دوستش دارم...

 

 


سکوت و فکر...

سکوت و فکر...

سکوت و فکر...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها